หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 และ 3 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 12, 18, 19, 25, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 และ 3 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 12, 18, 19, 25, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
17 มิถุนายน 2567 18:50:28


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 และ 3 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรวันที่ 12, 18, 19, 25, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01

     - สอบซ่อมครั้งที่ 2

     - สอบซ่อมครั้งที่ 3