หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมเดือนสิงหาคม 2565
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมเดือนสิงหาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
06 ตุลาคม 2565 09:22:09


ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมเดือนสิงหาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์

   - ผลอบรมสายวิชาการ
   - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ