หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
23 เมษายน 2566 09:33:02

ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

   - รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษครั้งที่ 5 ห้อง Conference 01

  - รอบอบรมเดือน มีนาคม 2566 รอบพิเศษครั้งที่ 2 ห้อง Conference 01

   - รอบอบรมเดือน เมษายน 2566 ครั้งที่ 1 ห้อง Conference 01