หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 เมษายน 2566 16:55:13


ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)