หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2567 16:19:01


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
      ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันภาษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และนางสาวบุศรา ศรีกนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet