หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
10 มิถุนายน 2567 15:34:20สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567

       ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา