หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชุมชน
สถาบันภาษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
06 มิถุนายน 2567 16:14:40


สถาบันภาษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชุมชน

     ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการประชุมจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชุมชน โดยมีวาระการประชุม คือ
    1. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชุมชน
    2. เตรียมความพร้อมในการจัดทำววิดิโอผลงานการนำเสนอวิจัยระดับนานาชาติ
   3. ติดตามงานที่มอบหมายให้บุคลากรดำเนินการ
   4. มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4