หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2567 16:36:25


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
     ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior หัวข้อ The Effects of Modern Macro Environment ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริกาและให้นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา