หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2567 “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2567 “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
31 พฤษภาคม 2567 17:09:12ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2567 “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 1, 2, 3, 8, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) ตรวจสอบ
รายชื่อห้องอบรม คลิก