หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2567 16:46:17


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ณ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 32 ชั้น 4
#ssru #ssruli