หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 3 และ 4 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม 16, 17, 23, 24 และ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01, 02, 03
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 3 และ 4 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม 16, 17, 23, 24 และ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01, 02, 03

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
01 พฤษภาคม 2567 13:03:52


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 3 และ 4 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรม 16, 17, 23, 24 และ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01, 02, 03

      - ผลสอบซ่อมครั้งที่ 3

     - ผลสอบซ่อมครั้งที่ 4