หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2567 16:40:02


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
      ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
      1. ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
      2. รายงานตัวชี้วัดและผลปฏิบัติงาน
     3. ตรวจสอบแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณ 2567
    4. การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา