หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลสอบระดับดีเยี่ยมสูงสุดที่ระดับ C2
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลสอบระดับดีเยี่ยมสูงสุดที่ระดับ C2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 กุมภาพันธ์ 2567 12:15:46


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีผลสอบระดับดีเยี่ยมสูงสุดที่ระดับ C2
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลสอบระดับดีเยี่ยมสูงสุดที่ระดับ C2 ณ ห้อง 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันภาษา ถือว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดในการพัฒนาภาษาอังกฤษ