หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Operation Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Operation Management

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
23 กุมภาพันธ์ 2567 15:55:40


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Operation Management
     ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Operation Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และให้นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 3148 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา