หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอื้ออำนวยสถานที่จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอื้ออำนวยสถานที่จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 กุมภาพันธ์ 2567 13:00:15


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอื้ออำนวยสถานที่จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
    ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
เอื้ออำนวยสถานที่จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) ณ ห้องสอบที่ 3142 และ ห้องสอบที่ 3147 อาคาร 31 ชั้น 4