หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 กุมภาพันธ์ 2567 13:13:44


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้อง 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันภาษา ถือว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษ