หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
23 กุมภาพันธ์ 2567 13:24:10


สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
      ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสารในการทำงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยมี  อาจารย์ ดร.ธีรัชพล คำสะอาด เป็นวิทยากร