หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับ การมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับ การมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
01 กุมภาพันธ์ 2567 18:08:34


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับ การมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง

     ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
     1. วางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศฮ่องกง
    2. ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล
    3. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง รุ่นที่ 9
   4. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา