หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
23 กุมภาพันธ์ 2567 13:13:38


สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2

      ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ เป็นวิทยากสำหรับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567 อบรมในระหว่างวันที่ 13,14,20,21,27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM