หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤศจิกายน 2566 “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง” รุ่นที่ 6 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 , 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤศจิกายน 2566 “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง” รุ่นที่ 6 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 , 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
10 พฤศจิกายน 2566 12:09:39


ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤศจิกายน 2566 “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง” รุ่นที่ 6 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 , 18 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1NEPLrrZ4L2ntUD495m77k0vgR61kunD8?usp=sharing