หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 พฤศจิกายน 2566 10:50:40


สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของสถาบันภาษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4