หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 1 ผลสอบซ่อมครั้งที่ 7 ห้อง Conference 01, 02 และ รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 2 ผลสอบซ่อมครั้งที่ 6 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 1 ผลสอบซ่อมครั้งที่ 7 ห้อง Conference 01, 02 และ รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 2 ผลสอบซ่อมครั้งที่ 6 ห้อง Conference 01, 02

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
04 ตุลาคม 2566 16:52:12ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 1  
    -  ผลสอบซ่อมครั้งที่ 7 ห้อง Conference 01, 02 และ รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 2  
   
 - ผลสอบซ่อมครั้งที่ 6  ห้อง Conference 01, 02