หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9กันยายน 2566 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9กันยายน 2566 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ห้อง Conference 01

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
22 กันยายน 2566 14:41:59ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9กันยายน 2566 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ห้อง Conference 01