หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
01 กันยายน 2566 11:21:24ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อบรมในรูปแบบออนไลน์ ห้อง Conference 01, 02

     - รอบอบรมวันที่ 12, 13, 14 , 19, 20 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1

     - รอบอบรมวันที่ 28, 29, 30 กรกฏาคม และ 1, 2 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

     - รอบอบรมวันที่ 1, 2, 8, 9, 15 กรกฏาคม 2566 ครั้งที่ 5

     - รอบอบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 5