หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
11 กรกฏาคม 2566 15:21:00สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2566 ให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อรับทราบเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4