หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน”

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
07 มิถุนายน 2566 17:33:25


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน”
         ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถาบันภาษา    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งนางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และ นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม ได้เข้าร่วมการอบรมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน”เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถในบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรวัลย์ เลิศศิริ เป็นวิทยากร