หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
07 มิถุนายน 2566 17:32:12


สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
     ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันภาษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และ นางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี