หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
20 พฤษภาคม 2566 11:44:41สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทดสอบความรู้ความสามารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ ณ ห้องสอบ 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา