หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน"
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน"

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
15 พฤษภาคม 2566 16:53:41สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน"

      ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน” ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรวัลย์ เลิศศิริ เป็นวิทยากร