หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
11 พฤษภาคม 2566 09:49:18ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤษภาคม 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 11, 12, 13, 20  และ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)