หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
12 เมษายน 2566 15:48:57


ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” อบรมในวันที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)