หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01,02 รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ อบรมวันที่ 18,19,20,25,26 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01,02 รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ อบรมวันที่ 18,19,20,25,26 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
12 เมษายน 2566 16:21:51


            - ประกาสผลสอบซ่อมครั้งที่ 3  เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบอบรมวันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

         - ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 3  เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ 18, 19, 20, 25 และ 26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

         - ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม 2566 รอบอบรมวันที่ 4, 5, 6, 11 และ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566