หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
30 มีนาคม 2566 17:31:45

ประกาศผลอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

    - ผลอบรมสายวิชาการ

    - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ