หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประกาศแจ้งงดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในการ จัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SS
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประกาศแจ้งงดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในการ จัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SS

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
22 พฤษภาคม 2566 16:59:46


   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประกาศแจ้งงดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP????ในระหว่างวันที่  31 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในการ จัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้