หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
15 มีนาคม 2566 17:45:45


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

         1. นางสาวอัหดาร์ สาแล                       คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
        2. นายปิยะกรินทร์ จัตุชัย                     คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
        3. นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

        ซึ่งได้รับการคำชมเชยในการนำเสนอวิจัยในครั้งนี้ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ว่า เป็นนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น มีบุคลิกภาพดี ตอบคำถามได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นใจสูง สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นตัวแทนนักศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป