หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
14 มีนาคม 2566 16:30:43


       ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 กุมภาพันธ์  และ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

         - ผลอบรมสายวิชาการ
         - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ