หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
12 เมษายน 2566 16:22:45


ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี