หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 5 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 5 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
03 กุมภาพันธ์ 2566 14:48:30ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 5 อบรมในวันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรม https://drive.google.com/drive/folders/1dMvuNe2jkBpmP--8JtDm4qO2-yYsV5XI?usp=share_link