หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
01 กุมภาพันธ์ 2566 10:17:12


ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

       - ผลอบรมสายวิชาการ
       
- ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ