หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 02, 03
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 02, 03

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
24 มกราคม 2566 14:05:46


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสูตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 02, 03