หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03
ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
06 มกราคม 2566 13:08:09


ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ Zoom