หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ
ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
26 ธันวาคม 2565 11:08:32


ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสูตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ Zoom