หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศ!!! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศ!!! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 18:21:29


ประกาศ!!!  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสแกน Qr Code สำหรับลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่ะ