หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งการยุบเลิกหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และการจัดตั้งหน่วยงาน
แจ้งการยุบเลิกหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และการจัดตั้งหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:03:18


      แจ้งการยุบเลิกหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และการจัดตั้งหน่วยงาน  “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถติดต่อสถาบันภาษาได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 4 โทร. 02-160-1221, 1444