หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 19, 20, 26, 27 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 19, 20, 26, 27 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:03:59


     ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 19, 20, 26, 27 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

       - ผลอบรมสายวิชาการ

       - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ