หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ รอบอบรมวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ รอบอบรมวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:22:09


ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  รอบอบรมวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

     - ผลอบรมสายวิชาการ
    
- ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ