หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สสสร. เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
25 พฤศจิกายน 2565 18:28:43



สสสร. เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี  ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม Kick-off Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและนัดหมายตารางการพัฒนา
แต่ละระบบงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
#ssru #ilpcssru