หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ นายกรดนัย รัตนปหาด นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับดีมาก
ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ นายกรดนัย รัตนปหาด นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:45:13