หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 3
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
11 กันยายน 2566 13:09:36
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    &n ...
11 กันยายน 2566 13:07:02
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์ ...
11 กันยายน 2566 12:58:25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global ...
11 กันยายน 2566 12:54:59
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    &n ...
11 กันยายน 2566 12:45:53
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ...
06 กันยายน 2566 20:59:27
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ...
06 กันยายน 2566 20:57:54
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ...
06 กันยายน 2566 20:56:19
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ...
06 กันยายน 2566 20:53:24
ข่าวย้อนหลัง