หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TE ...
02 กรกฏาคม 2567 12:09:42
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
02 กรกฏาคม 2567 12:07:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior ...
28 มิถุนายน 2567 17:03:10
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ ...
28 มิถุนายน 2567 17:04:44
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
28 มิถุนายน 2567 17:06:09
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
26 มิถุนายน 2567 12:12:49
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
28 มิถุนายน 2567 17:07:24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระ ...
21 มิถุนายน 2567 16:22:14
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสมรรถนะประ ...
21 มิถุนายน 2567 16:19:01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒ ...
28 มิถุนายน 2567 17:01:39
ข่าวย้อนหลัง